BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI
(e-BEAS)globalsign
BİREYSEL BAŞVURU SÜRECİ
>> T.C. Kimlik Numaranızı/Pasaport Numaranızı, adınızı, soyadınızı ve kişisel e-posta bilgilerinizi doldurup "Gönder" butonuna basınız.
>> Belirttiğiniz kişisel e-posta adresinize aktivasyon mesajı gönderilecektir.
>> Kişisel e-posta adresinize gelen mesajda yer alan linki tıklayınız ve açılan sayfada yer alan formu aşağıda belirtilen şekilde doldurunuz.

Tarafınıza yapılacak tüm bildirimlerin sicile kayıtlı adrese yapılacak olması sebebi ile söz konusu bilgilerin eksiksiz ve doğru olması ve kişisel bilgileriniz olması önem arz etmektedir.

Aşağıda sayılan tüzel kişiler bünyesinde çalışıyorsanız başvurunuzu bireysel olarak değil çalıştığınız işyerinin bağlı olduğu emeklilik şirketi üzerinden yapmanız gerekmektedir.
» Emeklilik şirketleri,
» Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir emeklilik şirketine ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,
» Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar.
1. Bölüm - Kişi Özlük Bilgileri
Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

» Uyruk
» T.C. kimlik numarası/pasaport numarası
» Ad
» İkinci ad
» Soyad
» Doğum tarihi
» Doğum yeri
» Ana adı
» Baba adı
» Cinsiyet
» Nüfusa kayıtlı olduğu il-ilçe
» Cilt no
» Aile sıra no
» Sıra no
» Yabancı uyruklular için;
    - Çalışma izni
    - Çalışma izni süreli ise bitiş tarihi bilgileri

İlgili veriler için nüfus cüzdanı/pasaport veya T.C. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kimlik sorgulama sayfasından (http://tckimlik.nvi.gov.tr) yardım alabilirsiniz.
2. Bölüm - Sınav ve Ödeme Bilgileri
Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

» Sınava başvuru şekli (bireysel)
» Sınav yeri tercihi (İstanbul/Ankara/İzmir)
» Ödeme şekli (adayın kendisi)
» Sınavın iptal ya da reddedilmesi durumunda sınav ücreti (belirtilen hesaba iade edilmesi (banka adı, şube kodu-şube adı, hesap numarası)/bir sonraki sınava mahsup edilmesi)
» Faturanın düzenleneceği kişi/kurum bilgileri (vergi dairesi, vergi kimlik numarası, fatura adresi) belirtir.

Sınav ücreti, Kurumumuza yapmış olduğunuz başvuru sayısına göre bilgi amaçlı olarak çıkmaktadır.
3. Bölüm - Eğitim ve İletişim Bilgileri
Bu bölümde dolduracağınız alanlar şu şekildedir;

» Eğitim bilgileri (mezuniyet durumu, en son mezun olunan okulun adı, bölümü, il, mezuniyet yılı)
» İletişim bilgileri (ikametgah adresi, ikamet edilen ülke, il, ilçe, posta kodu, telefon numarası)
4. Bölüm - Başvuru Onay
Bu bölümde "e-BEAS Başvuru" başlığı altında, önceki üç bölümde tarafınızca girilen bilgilerin bulunduğu başvuru formu yer almaktadır. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunuzu kontrol etmeniz, düzeltmeler var ise bu bölümde gerekli düzeltmeleri yapmanız ve emin olduktan sonra "Onay" butonu ile başvuru formu doldurma işlemini sonuçlandırmanız gerekmektedir. Kişisel e-posta adresinize gönderilecek mesajda yer alan link yardımı ile e-BEAS başvurunuzun son durumunu takip edebileceksiniz.

» EGM’ye gönderilmek üzere başvuru formunun yazıcıdan A4 boyutunda iki sayfa halinde çıktısını alınız. "Adayın Beyanı" bölümünü okuyarak, başvuru formunun her iki sayfasını ve "Aracının İmza Örneği" kutucuklarını imzalayınız.
» İmzaladığınız başvuru formu ve diğer belgeleri Emeklilik Gözetim Merkezi, Sarıkanarya Sokak No: 18 Yolbulan Plaza A Blok Kat: 1 34742 Kozyatağı/İSTANBUL adresine gönderiniz.
Sınav Başvuru Belgeleri
>> Eğitim durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği
>> Bir adet fotoğraf (Başvuru formundaki fotoğrafla aynı ve son altı ay içinde çekilmiş)
>> Sınav ücretini kendi ödeyen adaylar için banka dekontu (Dekont açıklama bölümünde adayın T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadı belirtilecektir.)

En az lise veya dengi okul mezunu olan kişiler bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de gönderecektir:

>> Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle aşağıda belirtilen kurumlar nezdinde çalışmış olduklarını gösterir (www.turkiye.gov.tr) veya (http://www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü.
   a) Emeklilik şirketleri,
   b) Sigorta şirketleri,
   c) Sigorta brokerleri,
   d) Sigorta acenteleri,
   e) Bankalar,
   f) Sermaye piyasası aracı kurumları veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri mali kuruluşlar.

>> Sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplamda en az bir yıl süreyle çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış ve sınav kılavuzunda belirtilen asgari içeriğe sahip çalışma belgesi
>> Sınava girecek olan yabancı uyruklu adaylardan yukarıda istenen belgelerden farklı olarak T.C. Kimlik numarası beyanı yerine pasaportun noter onaylı bir örneği, yabancı uyruklu veya diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlardan eğitim durumunu gösteren belgeye ilişkin Yükseköğrenim Kurumu tarafından verilecek denklik belgesinin onaylı bir örneği.

Yukarıda sayılan kurumlar nezdinde çalışma kriteri, her başvuruda sınav başvuru tarihi itibarı ile yeniden değerlendirilir. Bu kapsamda, belirtilen kurumlar nezdinde şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarı ile son 3 yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olduklarını belgeleyecek adayların, her başvurularında hizmet dökümü ve çalışma belgelerini iletmeleri gerekir.

Sınav kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.


<<< GERİ